דילוג לתוכן

ספר אמרי יצחק (וספר שדה יצחק)

אמרי יצחק א-ב (מוסר וחידושי סוגיות)

אמרי יצחק ג-ד (מוסר וביאור בגדרי קניין קידושין)

 

ניתן להוריד את הקובץ בקליק ימני על העכבר ולחיצה על  save link as

 

*

ספר שדה יצחק על מסכת בבא בתרא, פרקים א',ב',ג',ט',י', ובנוסף על בבא מציעא פרק איזהו נשך וכתובות פרק הכותב לאשתו.

זה הספר הראשון שכתבתי, בהיותי בערך בגיל 27. נכתב במשך שנה בערך בבית כנסת ריק בלי חברותא. מהרבה ממסקנותיו אני מסתייג היום אבל יש בו הרבה הערות ושאלות טובות שמעוררות את הלומד ופותחות את הסוגיות.

שדה יצחק

.

*

 

בלוג על מסכתות ברכות, בבא קמא (ובסופו מעט על גיטין), התחלת בבא מציעא. תשובות הלכתיות וביאורי סוגיות

תלמוד מוסבר ומאמרים

 

*

ביאורי סוגיות עמוקות מהתקופה האחרונה. ביניהם על תחילת סנהדרין. ביאורים על דברי הגאון הרוגוצ'ובר ועל חידושי הגר"ח על הרמב"ם:

https://nirsterntalmud.wordpress.com/

*

בלוג על דברי תורה כלליים, מורה נבוכים, ועוד עניינים

https://nirstern.wordpress.com/

 

*

הספר "אדם חי" שני החלקים הראשונים, ערוך להדפסה. בשעתו הוא כמעט הודפס על ידי הוצאת ספרים וזה נעצר ברגע האחרון.

אדם חי

.

כאן יש רשימה בבלוג שקראתי לה חלק שלישי של "אדם חי", כי ראיתי שייכות בין תוכן הספר לרשימה הזו.

https://nirstern.wordpress.com/2016/03/16/%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%97%D7%99/

.

.

.

.

.

 

 

כל הזכויות שמורות למחבר ©

מותר שימוש לשם לימוד, כל שאינו הפצה מסחרית למטרות רווח.